Nohonga:
734 Tweed Street
Newfield
9812
Invercargill

Waea Kōrero:
(03) 216 7701

Waea Whakaahua:
(03) 2166 266

Contact Us

Mahere (Map)

Ngā Mea Hou !
View the latest kōrero here